ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ И ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРИ. ЧТО НОВОГО?

2017
10лист

Автор: Ткаченко Р.О., професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст з питань акушерської реанімації ДОЗ м. Києва, д.мед.н., професор

Завантажити файл "ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ И ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРИ. ЧТО НОВОГО?