Відеолекції

Postpartum Hemorrhage - Maternity Safety Package

Shawn Yunayev MD FACOG FACS, Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
Patient blood management (управление системой крови пациента) у беременных группы высокого риска

Автор: Давыдова Ю.В., Ткаченко Р.А., Лиманская А.Ю. Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ И ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРИ

Автор: Ткаченко Р.О., професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст з питань акушерської реанімації ДОЗ м. Києва, д.мед.н., професор. Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
Досвід лікування та профілактики масивної акушерської кровотечі

Автори: Біла В.В., Маланчук О.Б., Мазманішвілі С.А., Перинатальний центр м. Києва. Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
КОНСЕРВАТИВНІ ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЗУПИНКИ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ ПІД ЧАС КЕСАРІВ РОЗТИНУ

Автор: Чечуга С.Б., Присяжнюк В.П., Ночвіна О.А., м. Вінниця. Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
ASA Practice Guidelines for the Prevention, Detection, and Management of Respiratory Depression Associated with Neuraxial Opioid Administration

Автор: Alexander Zlotnik MD, PhD Professor and Chairman, Soroka University Medical Center, Ben Gurion University of the Negev Beer Sheva, Israel. Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
Проблемні питання акушерської аналгезії

Автор: Кобеляцький Ю.Ю., ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії. Відеомонтаж Хмель Олександр, компанія Клеемед.
Проблема тромбонебезпеки в гінекології та шляхи її вирішення

Автор: Татарчук Т.Ф., член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор.
Попередження тромботичних ускладнень у вагітних груп ризику: клініко-інструментальне дослідження

Автор: Медведь В.І., Кирильчук М.Є., Автомеенко А.І., Савка Т.Р. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
Венозный тромбоэмболизм в акушерстве: диагностика и интенсивная терапия

Автор: Черний В.И., член-корр. НАМН Украины, профессор, доктор мед. наук, главный научный сотрудник