Статті

Зміст

РІВЕНЬ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ АНАЛГЕЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Автори. О.О. Волков, О.М. Клигуненко

 

Реґіонарна анестезія в акушерстві – ускладнення та шляхи їх подолання

Автори. д.мед.н., проф.Р.О.Ткаченко, к.мед.н.Є.В.Гріжимальський

 

ПЕРЕФЕРИЧНА ВЕНОЗНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ АНЕСТЕЗІОЛОГА

Автор. к.мед.н.Є.В.Гріжимальський

 

Вплив інфузійних розчинів на пророділю та плід

Автори. Р.О. Ткаченко, В.В. Петриченко. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

 

Изменение функции внешнего дыхания при различных видах обезболивания после абдоминальной гистерэктомии

Автори. Р.А.Ткаченко, М.С.Рыбин

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

ВИПУСК 24 КНИГА 6 (Частина 2) Київ – 2015

 

Наверх

РІВЕНЬ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ АНАЛГЕЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Завантажити файл "РІВЕНЬ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ АНАЛГЕЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ"

Наверх

Реґіонарна анестезія в акушерстві – ускладнення та шляхи їх подолання

Завантажити файл "Реґіонарна анестезія в акушерстві – ускладнення та шляхи їх подолання"

Наверх

ПЕРЕФЕРИЧНА ВЕНОЗНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ АНЕСТЕЗІОЛОГА

Завантажити файл "ПЕРЕФЕРИЧНА ВЕНОЗНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ АНЕСТЕЗІОЛОГА"

Наверх

Вплив інфузійних розчинів на пророділю та плід

Завантажити файл "Вплив інфузійних розчинів на пророділю та плід"

Наверх

Изменение функции внешнего дыхания при различных видах обезболивания после абдоминальной гистерэктомии

Завантажити файл "Изменение функции внешнего дыхания при различных видах обезболивания после абдоминальной гистерэктомии"

Наверх

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Завантажити файл "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика"

Наверх